Ispravljanje havarisanih kamionskih kabina

Ispravljanje havarisanih kamionskih kabina

Šablon za kabine olakšava poslove oko ispravljanja kabina. Korekcije na kabini izvode se na specijalnom postolju pomoću hidraulike uz upotrebu specijalnih adaptera.


Limarski radovi se vrše na posebnom šablonu uz upotrebu specijalnih alata za sve vrste vozila (autobusa, kamiona, kombi i putničkih vozila). Kombinacijom zananja i iskustva sa postojećom opremom vraćamo vozilo na fabričke mere i kod havarijskih oštećenja, poštujući procedure uz najveći stepen preciznosti. Poseban akcenat se stavlja na spajanje materijala, zazora, antikorozivne zaštite i završne obrade